De VZW "Vrienden van Bachten de Kupe" zijn aangesloten bij:

VCM Contactforum voor erfgoedverenigingen.
Website


VSDC:
Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw's
www.vsdc.be


Wie zijn de " Vrienden van Bachten de Kupe "?

Deze groep bestaat uit een aantal dynamische mensen die ervan overtuigd zijn dat de streek "Bachten de Kupe " meer aandacht verdient dan dat ze tot nu toe gekregen heeft.
Hun ondernemingsnummer :
De voorzitter is Dhr. Luc Ferier en is te bereiken via

Wat is de doelstelling van de vzw "Vrienden van Bachten de Kupe"?

Het is hun bedoeling om plaatselijke organisaties en musea een duwtje in de rug geven door middel van het ten dienste stellen van hun ervaringen en contacten. Indien nodig nemen zij de fondsenwerving op zich om bepaalde doelstellingen te bereiken.

Wat is het eerste project?

Op de bestuursvergadering van 26 september 2005 werd voor het openluchtmuseum 'Bachten de Kupe' gekozen. Na een grondige studie werden een aantal projecten uitgewerkt die dringend moeten worden gerealiseerd:

01/ Het sanitair aanpassen volgens de huidige wetgeving
02/ Verwarming plaatsen in de herberg, het directiehuisje en de seminariezaal.
03/ Plaatsen van elektriciteit en verlichting in het volledige dorp.
04/ Het educatief karakter van de huisjes vergroten door het overaanbod aan materiaal naar een andere locatie te verhuizen (in overleg met de conservator).

Ondertussen verzorgt de vzw " vrienden van Bachten de Kupe " eveneens het onthaal en bepaalt zij mee de projecten voor de komende jaren.
© Envinyatar - version 2.5